Schæferhundeklubben for Danmark har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Lørdag d. 5/12-2020 kl. 11.00 ved klubhuset.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent. Hovedbestyrelsen foreslår Jørgen Hindse.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Afstemning om mistillid til tidligere formand Preben Jensen
4. Valg:
a) Valg af formand (indtil (indtil generalforsamlingen 2021)
b) Valg af kasserer (indtil generalforsamlingen 2022)
c) Valg af sekretær (indtil generalforsamlingen 2022)
d) Valg af bestyrelsesmedlem (indtil generalforsamlingen 2021)
e) Valg af to bestyrelsessuppleanter (indtil generalforsamlingen 2021)
f) Valg af revisor for 1 år (indtil generalforsamlingen 2021)
g) Valg af revisorsuppleant for 1 år (indtil generalforsamlingen 2021)
h) Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde. (indtil generalforsamlingen 2021)