Referat fra indkaldt medlemsmøde d. 19/10-2019

Formanden byder velkommen til en godt besøgt medlemsmøde.

Formanden orientere at han har snakket med hovedbestyrelsen og har fået deres tilladelse til at fortsætte med en bestyrelse på tre medlemmer, indtil den ordinære kreds-generalforsamling som afholdes Jan -feb 2020 .

Bølgerne går højt, men der kommer også nogle gode forslag om hvordan kommunikationen fremadrettet kunne være.

Bestyrelsen vil ændre på måden hvorpå Facebook fungere så man kan undgå ligende skriv som har været især den sidste uge.

Bestyrelsen fik ja fra Brian og Bjørn om at være en del af et kommunikationsudvalg.

Referent: Mitzi Chrog.