KREDSGENERALFORSAMLING

  
Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i Schæferhundeklubben, Kreds 46 Køge 
 

Torsdag den 15. april 2021 kl. 19.00 i Klubhuset, Bregnegårdsvej 2 B, 4600 Køge. 

Dagsorden: 
 

 1. Valg af dirigent 
  Valg af to stemmetællere 
 2. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 
 3. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed 
 4. Indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Valg 
  1. Valg af formand (gældende for 2 år)
  2. Valg af bestyrelsesmedlem (gældende for 2 år) 
  3. Valg af to bestyrelsessuppleanter (gældende for 1 år) 
  4. Valg af revisor (gældende for 1 år)
  5. Valg af revisorsuppleant (gældende for 1 år)
  6. Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde (gældende for 1 år) 
 6. Eventuelt 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest mandag d. 29. marts 2021. 

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. §6.  
 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.  
 

 
Kredsbestyrelsen 

Kreds 46-Køge 

 

 

 1. Hvis ikke corona restriktionerne tillader benyttelse af klubhuset, vil generalforsamlingen blive hold udendørs – så husk passende tøj.

 

VELKOMMEN I SCHÆFERHUNDEKLUBBEN, KREDS 46 - KØGE

 

Vi tilbyder træning for bredden og en masse hyggeligt samvær. Til at opfylde Schæferhundeklubben for Danmarks formål tilbyder vi træning i både spor, lydighed, C-arbejde samt ringtræning. Desuden har vi Rally-lydighed for hunde, som kan lidt basal lydighed. Vi arrangerer skuer, prøver, avlskåringer, kurser og afholder andre aktiviteter og arrangementer efter behov.

 

Du kan under "Bestyrelsen" se, hvem du kan henvende dig til, hvis du ønsker at blive medlem eller søger yderligere oplysninger. Under "Træning" kan du se hvilke hold vi tilbyder, og under "Træningsgebyr" kan du finde vores priser.

 

Vores træningsplad råder over mange gode faciliteter, herunder flere træningsbaner med særdeles god belysning, opvarmet klubhus med køkken, toilet, mødefaciliteter m.m.

Vi lægger stor vægt på at vi også socialt har det rart sammen, f.eks. vil der ofte være frokost om lørdagen, som vores friske "køkkenpersonale" sørger for.

 

 

 

BEMÆRK: Det er ikke en betingelse at man har været til indskrivning med sin hund(e) - man kan altid møde op når der er træning og komme igang med den vigtige træning og socialisering af vores hunde - eller blot få en god hundesnak. Der er altid kaffe på kanden og en øl eller vand i køleskabet.

 

 

mange hundehilsner

Schæferhundeklubben Kreds 46, Køge

Bregnegårdsvej 2B

4600 Køge

Kredsens sponsorer

Her finder du kredsens sponsorer. Ønsker du også at sponserer vores dejlige kreds, så skal du være velkommen til at kontakte os.

Se mere

Kenneler i kredsen

Her finder du kenneler, som er tilknyttet kreds 46. Vi ved du altid er velkommen til at kontakte disse kenneler. Vi er sikre på, at kredsens kenneler gerne høre fra dig.

Se mere