GENERALFORSAMLING

 

Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 18.00 i klubbens klubhus: Bregnegårdsvej 2B, 4600 Køge


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
3. Kasseren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
4. Valg:
Valg af næstformand gældende for 2 år
Valg af kredskasserer gældende for 2 år
Valg af kredssekretær gældende for 2 år
Valg af to bestyrelsessuppleanter (gældende for 1 år)
Valg af revisor gældende for 1 år
Valg af revisorsuppleant gældende for 1 år
Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmødet gældende for 1 år
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Eventuelt

Referat: Skrevet af Ulla

1. Ulla blev valgt som dirigent. Bjørn og Jette blev valgt som stemmetællere.

2. Formandens beretning blev godkendt enstemmigt

3. Kasserens regnskab blev godkendt enstemmigt.

4. Bjørn blev genvalgt som næstformand.
Lea blev genvalgt som kasser.
Bjørg blev valgt som kredssekretær.
Else blev valgt som 1. suppleant og Randy som 2. suppleant
Jette blev valgt som revisor.
Nina blev valgt som revisorsuppleant
Morten og Else blev valgt som repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Bestyrelsen tager følgende forslag op:

Forslag til indskrivning – F.eks. en annonceting eller lignende. Der er flere ”festlige” indslag i støbeskeen til indskrivningsdagen.
Forslag: Til næste generalforsamling må meget gerne komme ud inden selve dagen, så der er mulighed for at kunne læse det igennem.
Forslag: At bestyrelsen lige komme og præsentere sig til indskrivningen eller en af de første træningsgange. Evt. kan første gang foregå inde i klubhuset.
Vedr. dræn af banen: Bonden er i gang med at køre en sag pga. hans dræn er smadret. Vi har spurgt ham om vi må tilslutte os, hvis han vinder sin sag.
Forslag til at der bliver arrangeret en arbejdsdag.
Forslag: Bestyrelsen kigger på depositum for nøgler, så den kan lukkes.